cèdula d’habitabilitat

Per què necessito una cèdula d’habitabilitat?
Per què em demanen una cèdula d’habitabilitat?

A Catalunya la cèdula d’habitabilitat és necessària per a la compra-venda o lloguer d’habitatges, així com per donar d’alta els subministraments d’electricitat, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis.