certificat d’eficiéncia energètica

Per què necessito un certificat d’eficiència energètica?
Per què em demanen necessito un certificat d’eficiència energètica?

Per a tota Espanya, a partir de juny de 2013 tots els habitatges o locals que es posin a la venda o de lloguer hauran de tenir disponible per al comprador o inquilí un Certificat Energètic d’habitatge o local.