inspecció tècnica d’edificis

Per què necessito passar la inspecció tècnica d’edificis?
Per què em demanen passar la inspecció tècnica d’edificis?

És una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars en funció de la seva antiguitat, de l’escalat i condicions que estableix la Generalitat de Catalunya així com si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.