Reforma d’un habitatge a Girona

Reforma parcial d’un habitatge dins d’un edifici modernista catalogat a Girona.

7

Fotografies

© XPV arquitectes 2018