Edifici plurifamiliar a Palafrugell

Reforma i ampliació d’un edifici históric al centre de Palafrugell per destinar-lo a vivendes i locals comercials a la planta baixa.

9

Fotografies

© XPV arquitectes 2018