Edifici plurifamiliar a carrer Lepant – Barcelona

Rehabilitació integral d’un edifici plurifamiliar al carrer Lepant de Barcelona.

3

Fotografies

© XPV arquitectes 2018