Centre Eli

Reforma d’un antic local per ubicar-hi un centre d’estètica de luxe a Badalona.

9

Fotografies

© XPV arquitectes 2018