Casa Roselló

Rehabilitació integral de vivenda unifamiliar entre mitgeres situada al centre de Badalona.

18

Fotografies

© XPV arquitectes 2018